Sikkerhedsbestemmelser

§1: Formål og gyldighed

Formålet med disse sikkerhedsbestemmelser er at supplere DKF’s sikkerhedsbestemmelser så de afspejler Gladsaxe Kano- og Kajakklubs forhold.

Bestemmelserne gælder i overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser for al roning i klubregi både for klubbernes medlemmer og for deres gæster.

Bestyrelsen har ansvaret for at vedligeholde disse sikkerhedsbestemmelser.

 

§2 Generelle bestemmelser for sikkerhed ved roning

Klubbens daglige rovand er Lyngby Sø, Bagsværd Sø, Fure sø med tilhørende søer og mølleåen fra Frederiksdal til Lyngby Mølle i en afstand af indtil 30 m fra bredden.

Klubbens andre farvande er alle sejlbare danske søer og åer samt havet i en afstand af indtil 30 m fra bredden.

I overensstemmelse med DKF’s sikkerhedsbestemmelser har en frigiven roer selv ansvaret for sikkerheden ved roningen, herunder at vedkommendes færdigheder og udstyr er sikkerhedsmæssigt forsvarlige og svarer til de forhold, under hvilke roningen foregår.

 

§3 Særlige bestemmelser ved roning

§3.1 Roning i vinterhalvåret 

Vinterroning er roning i vinterhalvåret fra 1. oktober til og med 30. april. 
Ved roning i vinterhalvåret må der kun ros i dagligt rovand, kun ved dagslys og kun op til 30 m fra bredden. Der skal altid bæres en CF svømmevest ved roning i vinterhalvåret.

§3.2 Roning i mørke

Kun frigivne roere må ro mellem solnedgang og solopgang (mørkeroning) og kun i dagligt rovand. 
Ved mørkeroning skal roeren have en lygte tilgængelig. Den skal kunne lyse hele vejen rundt med et hvidt lys, som kan ses 300 m væk. Ved mørkeroning skal roeren altid bære vest.

§3.3 Roning med gæster

Gæster der ikke har et EPP2 bevis må kun ro under opsyn af en instruktør fra klubben.

Gæster der er medlem af en klub under DKF og som minimum har et EPP2 bevis må i rimeligt omfang ro med et klubmedlem som er frigivet.

Ved udskrivning i klubbens roprotokol skal såvel gæstens som værtens navn anføres.

§3.4 Roning med personer med handicap eller sygdomme

Personer, der har en sygdom eller et handicap der kan være en væsentlig sikkerhedsmæssig risiko, må kun ro sammen med andre, frigivne roere. Vedkommende skal da sikre sig at mindst én anden i gruppen har kendskab til sygdommen eller handicappet. Ved gæsteroning skal værten oplyse gæsten om dette.§3.5 Roning med børn og unge

Børn og unge under 12 år skal:

 • være i stand til at svømme mindst 350 m

 • altid ro sammen med en instruktør/træner eller en hjælpeinstruktør.

 • bære vest under roning hele året.

Unge mellem 12 og 14 år:

 • være i stand til at svømme mindst 600 m

 • altid ro sammen med en instruktør/træner eller en hjælpeinstruktør

 • skal bære vest under roning hele året

 

§4 Frigivelser og rettigheder

§4.1 Ikke frigivne

 • En roer over 14, der ikke er frigivet, må efter godkendelse af instruktør/træner ro under opsyn af en frigiven roer over 18 år med minimum EPP2 sidstnævnte roer skal være godkendt af bestyrelsen.

 • En roer på EPP 2- niveau må dog højst have opsyn med én ikke-frigiven roer.§4.2 Almindelig frigivelse

En roer er frigivet i en bådtype når:

 • vedkommende er certificeret på EPP 2-niveau i den pågældende bådtype

 • er fyldt 14 år

 • har aflagt klubbens svømmeprøve på 600 m

 • har roet mindst 60 km inklusiv de kilometer, der ros under uddannelsesforløbet

 •  har gennemgået klubbens sikkerhedsbestemmelser og er fundet egnet af sikkerhedschefen eller en instruktør.

Alle frigivne roere må ro i såvel i dagligt rovand som i andre rovande. Jvf. §2

§4.3 Makker frigivelse

en roer over 14 kan opnå makkerfrigivelse når:

 • vedkommende er certificeret på EPP 2-niveau i den pågældende bådtype

 • er fyldt 14 år

 • har aflagt klubbens svømmeprøve på 600 m

 • har roet mindst 60 km inklusiv de kilometer, der ros under uddannelsesforløbet

 •  har gennemgået klubbens sikkerhedsbestemmelser og er fundet egnet af sikkerhedschefen eller en instruktør.

Når man er makkerfrigivet må man

 • ro fra 1. Maj til 1. oktober

 • ro sammen med en anden makkerfrigivet roer

 • ro i klubbens daglige rovand undtaget Furesøen

 • højst ro 30 meter fra land

 • ro med svømmevest