Kort om klubben

Om klubben

Gladsaxe Kano- & Kajakklub er en alsidig klub med spændvidde fra børnekajakker over kaproning for eliten, motionsroning, samt det nye 60+tiltag for ældre, der er startet op i foråret 2015. Hos os er der både plads til bredden og eliten.

Elitearbejdet er struktureret i det såkaldte ”Talentcenter Hovedstaden", som er et organiseret samarbejde af kajakklubber med eliteambitioner i hovedstadsområdet. Talentcenteret er i regi af Dansk Kano & Kajak Forbund og modtager støtte af Gladsaxe Kommune og er bakket op af Team Danmark. Det er talentcenterets formål og ambition at udklække kommende landsholdsroere, hvilket Gladsaxe Kano- og Kajakklub har en mangeårig tradition for.     

Klubben har ca. 325 medlemmer, hvoraf ca. 265 er aktive medlemmer; fordelt med en fjerdedel mellem 8-25 år og resten mellem 25-70 år. Omkring 30% af de aktive medlemmer er piger/kvinder.

Det er klubbens målsætning at være Danmarks bedste klub, men ikke den største. Hellere kvalitet fremfor kvantitet!

Målsætning

  • Kvalitet fremfor kvantitet – bedste klub, men ikke nødvendigvis den største!
  • Være en bred klub, der spænder over alle kano- og kajakaspekter
  • Være en førende klub på kaproningsbaner
  • Tilbyde attraktive og tværgående sociale aktiviteter til alle medlemmer
  • Tilbyde veluddannede instruktører, trænere og ledere
  • Tilbyde især unge under 18 år og deres forældre nye medlemsskaber
  • Deltage aktivt i relevante idrætspolitiske organer

Vi håber, at du efter at have læst disse linjer har dannet dig et indtryk af klubben og dens mange kvaliteter.

Under afsnittet 'Indmeldelse' kan du læse mere om hvordan man kan indmeldes, hvad der kræves, hvad det koster osv.

Vi glæder os til at se dig!

Historien

Gladsaxe Kano & Kajakklub har rødder helt tilbage til 1948, hvor kanoklubben ”Hobby” så dagens lys., Et par år senere blev Hobby slået sammen med ”Skovhuskoloniens Kanoklub”, og igen nogle år senere tog man navneforandring til Gladsaxe Kano & Kajakklub.

Klubbens grundstamme er turkanoer, men allerede i 1950’erne fik kaproningen fodfæste, da klubmedlemmer vandt guld i toerkanoer ved OL i 1952. Siden har mange medlemmer vundet et utal af fornemme medaljer, lige fra Danske Mesterskaber til VM-medaljer.

Gennem alle årene har klubben søgt at være samlingssted for såvel kaproere som tur- og hyggeroere. Det er kendetegnende for klubben, at vi hjælper hinanden på tværs af individuelle interesser, alder og køn, fx er alle klubbens bygninger opført ulønnet af medlemmerne. Et andet eksempel er klubbens mange nationale og internationale regattaer på Bagsværd Sø - også her tropper medlemmer op med deres arbejdskraft – til glæde for de aktive roere på banerne.

.