60+ er en afdeling af klubbens voksne motionister (trim).

Vi mødes og ror tirsdag og torsdag formiddage - altså på et tidspunkt hvor andre medlemmer normalt ikke bruger klubben. Vi ror også på andre tidspunkter på heldagstur og som led i arrangementer for hele klubben f.eks. Trykkevælde Å og Esrum Sø.

Som medlem af 60+ gruppen har man samme rettigheder og pligter, som klubbens øvrige

medlemmer og kan ro alle ugens dage alene eller sammen med andre, når først man har opnået PP2 bevis. En anden mulighed er onsdagsløbet, hvor alle fra klubben kan deltage.

Vi er ca. 40 personer i gruppen og bruger meget kraft på at vores tilbud er mere end blot et tilbud om motion. Der er også et sted hvor du får nye venner når du er på vej til eller har forladt arbejdsmarkedet.

På klubbens hjemmeside kan man også følge med i, hvad der sker i klubben.

Aktivitetskalender for 60+ i 2022

Marts

· Tirsdag den 1. marts. Lille frokost for dem der vil. Medbring selv pålæg og brød til deling!

· Onsdag den 16. marts. Generalforsamling i klubben

· Tirsdag den 22. marts. Fokus på ro tag. Brian, Henrik, Svend eller en af vores dygtige yngre klubkammerater

April

· Tirsdag den 5. april. Heldagstur på Mølleåen til Strandmøllen. Husk madpakke!

· Orienteringsmøde om kursus for nye 60+, tirsdag den 19. april kl. 13 i klublokalet

· Torsdag den 21. april. Påskefrokost i 60+. Mere herom senere.

· Pligtarbejde i klubben lørdag den 23. april.

· Søndag den 24. april. Tryggevælde å. Se Køge Kajakklubs hjemmeside. Jørn modtager tilmeldinger!

Maj

· Kursusstart 60+ Tirsdag den 3. maj. Alle tirsdage og torsdage. Efterfulgt af lille frokost!

· Standerhejsning i klubben lørdag den 7. maj.

· Torsdag den 12. maj. Tur til Vejlesø, Holte. Husk madpakke!

Juni

· Bagsværd Regatta 3. – 5. juni. Bagsværd Sø. Frivillige kan melde sig på www.regattagladsaxe.dk

· Tirsdag den 7. juni. Lille frokost!

· Torsdag den 16. juni. Afslutning 60+ kursus, ”store legedag” - fælles frokost

· Tirsdag den 21. juni. Tur til Farum. Kajakklubben Nord ved Furesø Bad med kig til Farum sø - måske frokost med Inger?

Juli

· De fleste af os holder sommerferie, men der vil være roning hver tirsdag og torsdag for dem der er hjemme.

August

· Tirsdag den 2. august. Lille frokost!

· Havkajak på Roskilde Fjord eller i Købebugt Strandpark – tirsdag den 9. august (hvis vejret tillader)

· Uge 32 eller 33. Tur til Sverige – men vil endnu ikke love det!!!

· Esrum Sø – Kajaktrim. Lørdag den 20. august. Der er både en kort og en lang bane.

September

· Tirsdag den 6. september. Lille frokost!

· Tour de Gudenå – lørdag den 10. og 11. september, hvis nogen skulle have lyst til 53 km. Kan dog deles op så man er 2-3 personer om turen.

· Mølleåens Blå Bånd – Lørdag den 17. september

· DM i Sprint (kapkajak) den 23, - 25. september. Frivillige kan melde sig på www.regattagladsaxe.dk

Oktober

· Tirsdag den 4. oktober. - Heldagstur på Suså. Husk madpakke!

· Standerstrygning lørdag den?? Endnu ikke besluttet af bestyrelsen.

November

· Tirsdag den 1. november. Lille frokost!

December

· Tirsdag den 13. december. – Julefrokost for 60+ gruppen. Mere følger.

60+ Begynderkursus

I 2022 afholdes der begynderkursus for 60+ med start tirsdag den 3. maj. Kurset løber hver tirsdag og torsdag kl. 10 - 12, slut omkring medio juni.

Der afholdes orienteringsmøde torsdag den 19. april kl. 13 i klublokalerne.

Et begynderkursus koster 1500 kr., som dækker undervisning og IPP 2 bevis.

På kurset opøver vi en række færdigheder, som er et krav for at bestå IPP2-prøven. Se evt. www.europaddlepass.dk

Som et led i prøven, skal du også ro sammenlagt 60 km med øvede roere eller trænere.

Når de 60 km er roet, og man har betalt klubkontingent, 1800 kr. får man nøgle til klubbens lokaler (pris 200 kr.), og kan ro på egen hånd eller sammen med andre 60+ medlemmer i klubbens kajakker.

Kontakt Svend Berg på 22620933 eller på svend48@me.com