Regatta Gladsaxe - Hvad er det?

Regatta Gladsaxe - Hvad er det?

 

Baggrund og historie

I kajaksporten konkurrerer roere på distancerne 200, 500, 1000, 2500 meter samt marathon ved stævner, også kaldet regattaer. Roerne er inddelt i aldersklasser fra 10 år til masters. Udover konkurrenceelementet er regattaerne altid forbundet med hygge og venskaber på tværs af klubber og landsdele. Ofte knyttes der bånd mellem de unge roere, der holder i mange år, også efter de er stoppet på eliteplan.

Bagsværd Rostadion danner hvert år rammen om Bagsværd Regatta, samt ca. hvert andet år DM i Sprint eller DM i Matathon. Med baner, dommertårn og øvrige faciliteter er Bagsværd Sø et fantastisk sted at afholde regattaer, hvilket kun bliver endnu bedre når Rostadion bliver moderniseret for op mod 100 mio. kr. de kommende år.

I mange år var Gladsaxe Kano og Kajakklub (GLX) ene om at arrangere Bagsværd Regatta, men for 9 år siden blev Regatta Gladsaxe stiftet sammen med kanoklubberne Nybro/Furå og ”361” med det formål at arrangere regattaer sammen på Bagsværd Sø.

Det kræver en del frivillige hjælpere at kunne gennemføre et sådant arrangement. Klubberne skal deles om arbejdet, men en del faste støtter fra GLX er efterhånden stoppet af forskellige årsager, så vi har brug for hjælp for fortsat at kunne stille med nogle nye hjælpere.

Får man noget for at hjælpe til en regatta?

Nej, ikke penge i din lomme, men klubben får del i Regattaens overskud, som du kan være med til at få del i gennem klubben. De seneste år har Regatta Gladsaxe ydet et tilskud på mellem 20. og 30.000 kr til hver af de deltagende klubber.

De timer du hjælper kan du modregne i klubbens pligtarbejde.

Du får nogle hyggelige timer sammen med andre kano/kajakroere fra hele landet, både hjælpere og deltagere lige fra yngste til masters.

Vi sørger for forplejning i løbet af dagen.

Der afholdes hvert år i januar måned en Regatta middag, hvor alle der har hjulpet er velkomne.

Skal man have særlige kvalifikationer?

Nej, alle kan være med. Vi har brug for hjælpere fra alle afd. i klubben.

Hvis du har lyst til at være med, beder vi om din mailadresse, navn og telefonnummer. (Vi skal nok passe godt på dine data).

Senere vil du modtage en mail om hvordan du tilmelder dig. Der skal du skrive om der er noget du særligt har lyst til at hjælpe med, hvor lang tid du vil hjælpe og om der er noget særligt du kan (evt. har motorbådskørekort).

Bemandingsgruppen kan dog også disponere over tilmeldte officials og placere dem, hvor der er et behov.
I kan også være en gruppe, der gerne vil arbejde sammen, hvilket man vil forsøge at tage hensyn til.

Hvad kan jeg hjælpe til med?

  • Hjælp til hele opbygningen, opsætning af bl.a. telte mv. (Foregår torsdag).

  • Hjælp til nedtagning af telte, pakning af container mv. (Foregår søndag eftermiddag)

  • Stå i kiosk - være med til at fremstille bl.a. sandwich, kaffe og sælge div.

  • Være i motorbåd (motorbådsfører kræver dog et særligt motorbådskørekort til Bagsværd Sø. Kurset er gratis for deltagerne og annonceres fremadrettet på Facebook).

  • Banedommer og starter kræver at du har deltaget i et officialkursus, men det afholder DKF i løbet af foråret, hvor du kan tilmeldes.

  • Bådvejning

  • Teamet omkring præmieoverrækkelse

  • Være i dommertårnet, hjælpe med indtastning af tider, måltagningsfoto, løbsafvikling, speaker

  • Sekretariatet (forskellige praktiske opgaver)

 

Hvis dette har din/jeres interesse vil vi meget gerne høre fra jer i løbet af foråret.

Det kunne være fint hvis vi kunne mødes i klubben og sætte ansigt på hinanden og snakke regatta.

Kontakt en af os, der repræsenterer GLX i regatta Gladsaxes Styregruppe:

Jan Rodtwitt, 51308295, rodtwitt@mail.tele.dk

Lise-Lotte Rodtwitt, 21482683, rodtwitt@mail.tele.dk