Regler for klubkanoer

Regler for benyttelse af klubbens udrustede turkanoer.

Klubben ejer en Furesøkano (Pluto) og en Pinara (Snehvide), der er udrustet til tursejlads, og som er til benyttelse af klubbens aktive medlemmer. Kanoerne ligger på plads nr. 71 og 72 i port nr. 8. Nedenstående regler gælder for afbenyttelsen:

 1. Kanoerne kan kun lånes af Gladsaxe Kano- og Kajakklubs aktive medlemmer, som skal være med på sejladsen og er i alle henseender ansvarlig for kano, udstyr, mandskab samt sejlads.
 2. Kanoen skal være under opsyn hele tiden.
 3. Kanoen reserveres og sejladsen registreres i Rokort, hvor det skal angives hvor turen er planlagt til at gå hen.
 4. Inden sejladsen påbegyndes kontrolleres det, at alt udstyr er i god stand. Såfremt dette ikke er tilfældet, meddeles dette straks og inden sejladsens begyndelse pr. sms til Henrik Ølgaard på mobil: 20 36 04 56 og et billede vedhæftes.
 5. Kanoen må lånes i på til 72 timer, hvorefter den skal returneres, så andre medlemmer kan benytte den.
 6. Sejlads med Furesøkanoen må udelukkende ske i Mølleåsystemet omfattende:
  1. Farum Sø
  2. Furesøen
  3. Mølleåen
  4. Bagsværd Sø
  5. Vejle Sø
  6. Lyngby Sø herunder Lyngby Åmose (Alias: Hawaii / Amazonas)
 7. Ved overnatning i kanoen skal man, uanset om man benytter dyne eller sovepose, benytte et lagen der lægges over kanoens hynder. Lagnet skal man selv medbringe hjemmefra.
 8. Når kanoen returneres, gennemgås alt materiellet og evt. skader meddeles pr. sms til Henrik Ølgaard på mobil: 20 36 04 56 og et billede vedhæftes
 9. Kanoen og padler afvaskes /aftørres udvendigt og indvendigt, hynderne rystes. Endeligt knappes oversejlet på i hele kanoens længde inden den lægges på sin hylde.

Et par vigtige råd til dem der skal på tur med Furesøkanoen for første gang:

 • Ved overnatning, husk vand og toiletpapir
 • Vær opmærksom på at du skal tilbage til klubben. Dette er specielt vigtigt ved sejlads på Mølleåen efter Ørholm. Niveauforskellen ved overbæringerne Ørholm og Nymølle er begge på omkring tre meter (og uden ruller som Slusen i Frederiksdal). Dette kan være noget af en udfordring, hvis man er ene mand med en kano, der med oppakning kan nærme sig små 100 kg.