Generalforsamling 2024

Indkaldelse til generalforsamling i Gladsaxe Kano og Kajakklub
Ordinær generalforsamling afholdes onsdag d 20/3 2024 kl. 19 i Gladsaxe Kano og Kajakklub, Kongshvilebakken 2, 2800 Kongens Lyngby.
Vi slutter med fællesspisning. Menuen står på Hotdogs
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent og stemmeudvalg
2. Bestyrelsens beretning v. formand Mogens Been
3. Godkendelse af årsregnskab samt orientering om budget v. bestyrelsen
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen - På valg er:
  a. Formand, Mogens Been – Modtager genvalg 
  b. Kasserer, Kell Eriksen udtræder. Bestyrelsen foreslår Eva Wolfson    
  c. Bestyrelsesmedlem med ansvar for kommunikation og information, Morten Albertsen – Modtager genvalg     
  d. Bestyrelsesmedlem med ansvar for konkurrencesport og tilhørende aktiviteter, Martin Søndergaard – Modtager genvalg
  e. Bestyrelsesmedlem med ansvar for klubhus, bygninger og materiel. Posten er ubesat og bestyrelsen foreslår Lasse Nielsen 
  f. Bestyrelsesmedlem med ansvar for Klubadministration Henrik Ølgaard – Modtager genvalg.
  g. 2. Revisor, Cecilie Hagested – Modtager genvalg
6. Eventuelt 

Hvis du er medlem, så skal du huske at logge på, ellers kan du ikke se alt på denne side.

Nøgler

Se mere her!