VM Sprint på Bagsværd Sø d. 16., 17., 18. og 19. september 2021

12. august 2021 14:25 , af Morten Albertsen

Kære medlemmer af  
361 Kano- & Kajakklub, Gladsaxe Kano & Kajakklub og Nybro-Furå Kano- & Kajakklub 

Til VM’et på Bagsværd Sø skal der bruges mange hjælpere på mange forskellige områder. En del af jer har allerede meldt jer som officials – mange tak for det – men vi mangler fortsat en hel del hænder for at få enderne til at mødes. 

Vagterne er delt op på formiddage og eftermiddage de 4 dage og man kan vælge en eller flere vagter. 

Vort område kaldes Sports Management og omfatter motorbådsførere og assistenter, manuel målgang, videooperatør, Scan-O-Vision operatører og bådkontrol. 

Specielt mangler vi motorbådsførere (med duelighedsbevis). Der skal være 14 motorbåde på vandet ad gangen, så dette er en særdeles mandskabskrævende opgave. 

Har du lyst til at være med og opleve et VM Sprint på dansk jord så ring eller skriv til os. 

Har du lyst til at være med, men ikke er i besiddelse af et duelighedsbevis, så meld dig alligevel. Der vil blive arrangeret motorbådskurser 2 tirsdage i slutningen af august/starten af september, hvor beviset kan erhverves. 

Vi håber at høre fra dig. 

 

Med sportslig hilsen 

Lise-Lotte og Jan Rodtwitt 

rodtwitt@mail.tele.dk 
51308295 

 

Konto nr.: