Kontaktpersoner

Bestyrelsen

Formand
Finn Jeppesen
Finn Jeppesen
+4528787480
finn-jeppesen@mail.dk
Administrator
Inger Skov
Inger Skov
+4528267883
ingerskov22@gmail.com
Kasserer
Kell Eriksen
Kell Eriksen
+4522706991
kell.eriksen@nordea.com
Kommunikation og hjemmeside
Mogens Pedersen
Mogens Pedersen
+4560194743
mogensp68@gmail.com
Voksenmotion
Gitte Seiler
Gitte Seiler
+4522328100
gitte@fam-seiler.dk
Formand for idrætsudvalget
Martin Søndergaard
Martin Søndergaard
+4520732093
m.soendergaard@tdcadsl.dk
Bygninger
Jan Schjønberg Pedersen
Jan Schjønberg Pedersen
+4525328459
jeja93@gmail.com

Trænere

Børn og unge
Carsten Thybo
Carsten Thybo
+4551803797
ct@levlivet.dk
Børn og unge
Martin Søndergaard
Martin Søndergaard
+4520732093
m.soendergaard@tdcadsl.dk
Voksenmotion og begyndere
Gitte Seiler
Gitte Seiler
+4522328100
gitte@fam-seiler.dk
Voksenmotion og begyndere
Jeanette Bruun
Jeanette  Bruun
+4520235409
jeanette@mikaja.dk
Voksenmotion og begyndere
Lasse A. Johansen
Lasse A. Johansen
+4553643365
lasseaaquist@gmail.com
60+ motion
Inger Skov
Inger Skov
+4528267883
ingerskov22@gmail.com

Ansvarlig for turkanoplads

Finn Jeppesen
Finn Jeppesen
+4528787480
finn-jeppesen@mail.dk

Regattastyregruppe

Jacob Jersild
Jacob Jersild
+4523255203
jersild@mail.tele.dk

Fondsansøgningsudvalget

Tom J. Andersen
Tom J. Andersen
+4526804869
post@tomjandersen.dk

Medlemsregistrering

Pernille Berg
Pernille Berg
+4530132164
p.erdberg@gmail.com
Konto nr.: